จับประเด็นข่าวร้อน

ออกอากาศทุกวัน ทาง ททบ5. เวลา 21.50 - 22.20 น.