ยอดเชฟไทย

ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันพฤหัส เวลา 16.30-17.00 น.