ห้องหุ่น

ออกอากาศทางช่อง 3 วันศุกร์ เวลา 20.00 น. วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 20.20 น.