คุยกับเซียน - เซียนธุรกิจ

ช่อง Nation Ch. ทุกวันพฤหัสบดี เวลา16.00 น.