เวทีทอง เวทีเธอ

ช่อง 23 Workpoint ทุกวันอาทิตย์ 13.30 - 14.30 น.