เก้ง กวาง บ่าง ชะนี

ช่อง 3 วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ เวลา 11.00 น.