ไมค์หมดหนี้ตั้งตัว

ช่อง Workpoint ทุกวันศุกร์ 18.05 น.