ร้องแลก แจกเงิน Singer Takes It All

ช่อง 7 วันอาทิตย์ เวลา 13.15 น.