ทันข่าว 28 BEC NEWS TONIGHT

ช่อง 3SD ทุกวัน เวลา 00.00-00.30 น.