ม.ปลายสายเก่ง Morplaisaikang

ช่อง 3SD วันอาทิตย์ เวลา 09.00น.