ทุบประเด็น

ช่อง Bright TV วันอังคาร - ศุกร์ เวลา 08.30น.