แปลกแต่จริง The Amazing Show

ช่อง MCOT วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 15.30น.