ทอล์ก-กะ-เทย ONE NIGHT

ช่อง ONE พุธ เวลา 22.45 น.