เสียงสวรรค์ รางวัลชีวิต

ช่อง 8 วันจันทร์ - พฤหัส 18.15 น. วันศุกร์ 18.00 น.