จารึกความเป็นไทย ปี 2

ช่อง 5 วันจันทร์ - วันศุกร์ 20.20 น.