ก่อนบ่าย SHOW

ช่อง 3 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.20 น.