ตลก 6 ฉาก

ช่อง 5 ทุกวันเสาร์ เวลา 12.50 – 13.45 น.