รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 1/6

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 2/6

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 3/6

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 4/6

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 5/6

รอบ Battle #4 - Full - วันที่ 18 Dec 2016 Part 6/6

EPISODES >