เกาหลีใต้ผลิตหุ่นยนต์ คนขึ้นไปนั่งบังคับได้จริง - วันที่ 05 Jan 2017 Part 1/5

เกาหลีใต้ผลิตหุ่นยนต์ คนขึ้นไปนั่งบังคับได้จริง - วันที่ 05 Jan 2017 Part 2/5

เกาหลีใต้ผลิตหุ่นยนต์ คนขึ้นไปนั่งบังคับได้จริง - วันที่ 05 Jan 2017 Part 3/5

เกาหลีใต้ผลิตหุ่นยนต์ คนขึ้นไปนั่งบังคับได้จริง - วันที่ 05 Jan 2017 Part 4/5

เกาหลีใต้ผลิตหุ่นยนต์ คนขึ้นไปนั่งบังคับได้จริง - วันที่ 05 Jan 2017 Part 5/5

EPISODES >