พาเดินเล่น CES งานอิเลคโทรนิคส์แฟร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง Part2 - วันที่ 10 Jan 2017

EPISODES >