พลอย ชิดจันทร์ พา 4 แสบตะลุยสวนสัตว์เชียงใหม่ - วันที่ 11 Jul 2019 Part 1/4

พลอย ชิดจันทร์ พา 4 แสบตะลุยสวนสัตว์เชียงใหม่ - วันที่ 11 Jul 2019 Part 2/4

พลอย ชิดจันทร์ พา 4 แสบตะลุยสวนสัตว์เชียงใหม่ - วันที่ 11 Jul 2019 Part 3/4

พลอย ชิดจันทร์ พา 4 แสบตะลุยสวนสัตว์เชียงใหม่ - วันที่ 11 Jul 2019 Part 4/4

EPISODES >