เมื่อสิ่งชั่วร้ายยังไม่หมดสิ้น หัวหน้านักรบในอดีตชาติ ถูกส่งมาเกิดอีกครั้ง เพื่อมาจัดการกับสิ่งชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เหมือนภารกิจที่ทำมาทุกอดีตชาติ

EP.39 (1/3) นักสู้สะท้านฟ้าย้อนหลัง 26 ก.ค.61

EP.39 (2/3) นักสู้สะท้านฟ้าย้อนหลัง 26 ก.ค.61

EP.39 (3/3) นักสู้สะท้านฟ้าย้อนหลัง 26 ก.ค.61

EPISODES >

EP.39 นักสู้สะท้านฟ้า 26 ก.ค.61
EP.39 นักสู้สะท้านฟ้า 26 ก.ค.61 27 Jul 2018
EP.40 นักสู้สะท้านฟ้า 27 ก.ค.61
EP.40 นักสู้สะท้านฟ้า 27 ก.ค.61 27 Jul 2018
EP.38 นักสู้สะท้านฟ้า 25 ก.ค.61
EP.38 นักสู้สะท้านฟ้า 25 ก.ค.61 25 Jul 2018
EP.37 นักสู้สะท้านฟ้า 24 ก.ค.61
EP.37 นักสู้สะท้านฟ้า 24 ก.ค.61 24 Jul 2018
EP.36 นักสู้สะท้านฟ้า 23 ก.ค.61
EP.36 นักสู้สะท้านฟ้า 23 ก.ค.61 23 Jul 2018
EP.35 นักสู้สะท้านฟ้า 20 ก.ค.61
EP.35 นักสู้สะท้านฟ้า 20 ก.ค.61 20 Jul 2018
EP.34 นักสู้สะท้านฟ้า 19 ก.ค.61
EP.34 นักสู้สะท้านฟ้า 19 ก.ค.61 19 Jul 2018
EP.33 นักสู้สะท้านฟ้า 18 ก.ค.61
EP.33 นักสู้สะท้านฟ้า 18 ก.ค.61 18 Jul 2018
EP.32 นักสู้สะท้านฟ้า 17 ก.ค.61
EP.32 นักสู้สะท้านฟ้า 17 ก.ค.61 17 Jul 2018
EP.31 นักสู้สะท้านฟ้า 16 ก.ค.61
EP.31 นักสู้สะท้านฟ้า 16 ก.ค.61 16 Jul 2018
EP.30 นักสู้สะท้านฟ้า 13 ก.ค.61
EP.30 นักสู้สะท้านฟ้า 13 ก.ค.61 13 Jul 2018
EP.29 นักสู้สะท้านฟ้า 12 ก.ค.61
EP.29 นักสู้สะท้านฟ้า 12 ก.ค.61 12 Jul 2018
EP.28 นักสู้สะท้านฟ้า 11 ก.ค.61
EP.28 นักสู้สะท้านฟ้า 11 ก.ค.61 11 Jul 2018
EP.27 นักสู้สะท้านฟ้า 10 ก.ค.61
EP.27 นักสู้สะท้านฟ้า 10 ก.ค.61 10 Jul 2018
EP.26 นักสู้สะท้านฟ้า 9 ก.ค.61
EP.26 นักสู้สะท้านฟ้า 9 ก.ค.61 09 Jul 2018
EP.25 นักสู้สะท้านฟ้า 6 ก.ค.61
EP.25 นักสู้สะท้านฟ้า 6 ก.ค.61 06 Jul 2018
EP.24 l นักสู้สะท้านฟ้า l 5 ก.ค.61
EP.24 l นักสู้สะท้านฟ้า l 5 ก.ค.61 05 Jul 2018
EP.23 นักสู้สะท้านฟ้า 4 ก.ค.61
EP.23 นักสู้สะท้านฟ้า 4 ก.ค.61 04 Jul 2018
EP.22 นักสู้สะท้านฟ้า 3 ก.ค.61
EP.22 นักสู้สะท้านฟ้า 3 ก.ค.61 03 Jul 2018
EP.21 นักสู้สะท้านฟ้า 2 ก.ค.61
EP.21 นักสู้สะท้านฟ้า 2 ก.ค.61 02 Jul 2018