ดาวกระจาย 28 ธ.ค. 59 'พอร์ช' ป่วยบ่อยแต่อุ่นใจ เพราะได้ 'เกรซ' ดูแลดี อั้มและนัทมีเรียพาเที่ยว วีดา พาเที่ยวโคราช

ดาวกระจาย ตอนที่ 1/3 'พอร์ช' ป่วยบ่อยแต่อุ่นใจ เพราะได้ 'เกรซ' ดูแลดี

ดาวกระจาย ตอนที่ 2/3 อั้มและนัทมีเรียพาเที่ยว

ดาวกระจาย ตอนที่ 3/3 วีดา พาเที่ยวโคราช