ดาวกระจาย 29 ธ.ค. 59 ลูกเกดกับเติ้ล พาเที่ยววัดในกทม. บิ๊ก ทองภูมิ และอ้อม พาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม บุ๋ม ตรีรัก ดวงอาภัพรัก

ดาวกระจาย ตอนที่ 1/3 ลูกเกดกับเติ้ล พาเที่ยววัดในกทม.

ดาวกระจาย ตอนที่ 2/3 บิ๊ก ทองภูมิ และอ้อม พาเที่ยวตลาดน้ำขวัญเรียม

ดาวกระจาย ตอนที่ 3/3 บุ๋ม ตรีรัก ดวงอาภัพรัก